Tisk
PDF
08
Mar

Aktuality

Napsal uživatel Administrator.

  • Pozvánky na semináře:   25.7. Havlíčkova Borová zde

                                              1.8. Březová u Opavy zde

  
  • Prodej brambor ze dvora od našich členů zde

.

geg

  • 34. bramborářské dny v Havlíčkově Brodě připravujeme v roce 2024 na 17.10. (studentské soutěže), 18.10. (odborný seminář "Brambory 2024") a 19.10. (dopolední trh na Havlíčkově náměstí

  • Podporují nás : 

        KV_logo_5      logo_mze_cmyk_CZ  

        mlady_zemedelec

29
Nov

Úvodem ...

Český bramborářský svaz - ČBS  byl založen v roce 1993. Jeho hlavním cílem je soustavné zvyšování úrovně našeho bramborářství a prosazování zájmů svých členů. Členství ve svazu je dobrovolné a povinností člena je každoroční placení členských příspěvků. Členy svazu jsou pěstitelé brambor, zpracovatelé, obchodníci s bramborami konzumními i sadbovými, šlechtitelské firmy i Výzkumný ústav bramborářský (VÚB). Zástupci jednotlivých zájmových skupin jsou rovnoměrně zastoupeni v předsednictvu svazu, které je jeho nejvyšším pracovním orgánem. Svaz je tvořen třemi odbornými sekcemi (pěstitelů, zpracovatelů a obchodníků). Sekce si volí své vedení, které ji zastupuje v předsednictvu. Pěstitelé brambor (strana prodávající) mají v předsednictvu šest zástupců a obchodníci a zpracovatelé brambor (strana kupující) mají dohromady rovněž šest zástupců. Výrazem úzké spolupráce s VÚB je i automatické členství ředitele VÚB v předsednictvu svazu dle stanov. Předsedu svazu volí valná hromada přímo.

Od počátku své činnosti se svaz snaží o získání potřebných informací a jejich předání svým členům i bramborářské veřejnosti. Pravidelně tyto a další informace o činnosti svazu předává elektronicky a každý měsíc svým členům formou tzv. Zpravodaje. Během bramborářské sezony pořádá odborné semináře pro veřejnost. Největší akcí svazu jsou bramborářské dny, které jsou každoročně pořádány říjnu v Havlíčkově Brodě. V roce 2001 zahájil díky spolupráci s Českým škrobárenským svazem zkoušky odrůd brambor pro výrobu škrobu pro jejich zapsání do Seznamu doporučených odrůd. Tyto zkoušky pokračují na základě pověření ÚKZUZ dosud.

Svaz se aktivně podílí na projednávání právních předpisů, které se bezprostředně dotýkají bramborářství. Podílí se na připomínkovém řízení k řadě vyhlášek i metodických pokynů orgánů státní správy, které mají pro bramboráře velký ekonomický význam. Předpokladem je úzká spolupráce s těmito orgány. Po schválení nových právních předpisů se svaz snaží co nejdříve bramboráře o změnách podle svých možností informovat.

V roce 1996 se ČBS stal řádným členem asociace EUROPATAT a má národní strukturu RUCIP (pravidla evropského obchodu s bramborami). Pravidla RUCIP jsou přeložena do českého jazyka a jsou k dispozici na našich stránkách. V roce 2013 svaz uspořádal mezinárodní kongres EUROPATAT v Karlových Varech. Svaz je na území ČR garantem uplatňování mezinárodních pravidel pro obchod s bramborami RUCIP. Zajišťuje a organizuje školení a jmenování rozhodců a znalců RUCIP. Národním delegátem je RUCIP je Ing. Jiří Procházka.

ČBS je otevřenou organizací pro všechny, kteří mají zájem o aktivní podíl na zlepšování podnikatelského prostředí v odvětví, získávání potřebných informací pro svoji činnost a zlepšení své konkurenceschopnosti. V současné době má ČBS 94 členů.

Sociální sítě

Facebook

Kontakt na nás

Český bramborářský svaz 
Dobrovského 2366
580 01 Havlíčkův Brod
Česká republika
E-mail: cbshb@cbshb.cz

Sekretariát, předseda: +420 569466243

Tajemnice: +420 731 222 401

Naši partneři